BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG GẶP MẶT CÁC BẠN SINH VIÊN QUỐC TẾ
Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021-2022
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức họp giao ban với Sinh viên
Vòng chung kết cuộc thi “ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên” Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (muce)
Tổ chức chương trình tập huấn kiến thức về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cho giảng viên và sinh viên
 
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO số 75/TB-ĐHXDMT ngày 25/05/2022 của Trường Phòng Công tác học sinh - sinh viên về việc ký sổ liên lạc giữa Nhà trường và địa phương của sinh viên ngoại trú

QUYẾT ĐỊNH số 257/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể học sinh, sinh viên

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

 
QUYẾT ĐỊNH số 418/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý sinh viên trong thời gian học trực tuyến  
QUYẾT ĐỊNH số 434/QĐ-ĐHXDMT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung ban hành Quy định về việc miễn, giảm học phí đối với sinh viện đại học hệ chính quy
QUYẾT ĐỊNH số 426/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/10/2021 ban hành Quy định giải quyết việc sinh viên xin chuyển chương trình học, ngành học, hình thức học; chuyển cơ sở đào tạo; nghỉ học tạm thời, thôi học
QUYẾT ĐỊNH số 321/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời Tổ chức dạy và học trực tuyến
THÔNG BÁO

 
THÔNG BÁO số 62/TB-ĐHXDMT ngày 11/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên  
THÔNG BÁO số 61/TB-ĐHXDMT ngày 11/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổng hợp kết quả ngày CTXH học kỳ II năm học 2021-2022
THÔNG BÁO số 54/TB-ĐHXDMT ngày 28/4/2022 về việc tiếp nhận sinh viên vào tổ "Sinh viên ngoại trú tự quản-an toàn về ANTT"
THÔNG BÁO số 48/TB-ĐHXDMT ngày 18/04/2022 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc triệu tập sinh viên tham gia Ngày Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ V-2022
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 121/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ  
NGHỊ ĐỊNH 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2007 về việc tạm hoãn nhập ngũ và miễn nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trông độ tuổi quân sự
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
THÔNG TƯ số 27/2009/TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế học sinh-sinh viên ngoại trú tại các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên
SINH VIÊN KHÓA MỚI

 
 
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 400,498
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn