Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức họp giao ban với Sinh viên
Vòng chung kết cuộc thi “ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên” Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (muce)
Tổ chức chương trình tập huấn kiến thức về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cho giảng viên và sinh viên
 
THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH số 159/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH cho SV học kỳ I năm học 2020-2021 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/04/2021)

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

 
QUYẾT ĐỊNH số 40/QĐ-HXDMT ngày 10 tháng 01 năm 2020 ban hành Quy trình giải quyết việc SV chuyển trường, nghỉ học tạm thời, xin thôi học và buộc thôi học  
QUYẾT ĐỊNH số 232/QĐ-ĐHXDMT ngày 9-5-2018 ban hành quy định tổ chức thực hiện hoạt động công tác xã hội đối với SV hệ chính quy Trường ĐHXDMT
QUYẾT ĐỊNH số 135/QĐ-ĐHXDMT ngày 14-4-2015 thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với SV Trường ĐHXDMT
QUYẾT ĐỊNH số 352/QĐ-ĐHXDMT ngày 6-11-2015 ban hành quy trình nghỉ học tạm thời, chuyển bậc, đình chỉ và thôi học đối với SV Trường ĐHXDMT
THÔNG BÁO

 
THÔNG BÁO kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban sinh viên tháng 03 năm 2021  
Thông báo tuyển dụng lao động - Công ty Cổ phần Lilama
Thông báo Sinh viên, Học viên chính thức học trở lại sau thời gian nghỉ Covid19
TB 07 nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021 đối với sinh viên
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ

 
NGHỊ ĐỊNH 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2007 về việc tạm hoãn nhập ngũ và miễn nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trông độ tuổi quân sự  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
THÔNG TƯ số 27/2009/TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế học sinh-sinh viên ngoại trú tại các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên
THÔNG TƯ số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác học sinh-sinh viên nội trú tại tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
 
Số lượng đang online: 12
Số lượt truy cập: 380,548
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn