TUYÊN TRUYỀN phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên năm 2023
TẬP HUẤN kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên năm 2023
TẬP HUẤN Ban cán sự lớp năm học 2022-2023
GIẢI BÓNG ĐÁ truyền thống sinh viên khu nội trú năm 2022
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2020 - 2022
BAN GIÁM HIỆU nhà trường tổ chức tập huấn cố vấn học tập năm học 2022-2023
 
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO số 85/TB-ĐHXDMT ngày 16/03/2023 của Trưởng Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức họp lớp giữa kỳ II năm học 2022-2023

THÔNG BÁO số 84/TB-ĐHXDMT ngày 15/03/2023 của Trường Phòng Công tác sinh viên về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên

KẾ HOẠCH số 08/KH-ĐHXDMT ngày 22/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên năm 2023

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

 
QUYẾT ĐỊNH số 943/QĐ-ĐHXMT ngày 29/12/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của " Quy định về việc tổ chức hoạt động công tác xã hội của sinh viên hệ chính quy"  
QUYẾT ĐỊNH số 419/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời việc tổ chức, tham gia, đánh giá hoạt động rèn luyện, công
QUYẾT ĐỊNH số 418/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý sinh viên trong thời gian học trực tuyến
QUYẾT ĐỊNH số 434/QĐ-ĐHXDMT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung ban hành Quy định về việc miễn, giảm học phí đối với sinh viện đại học hệ chính quy
THÔNG BÁO

 
THÔNG BÁO số 84/TB-ĐHXDMT ngày 15/03/2023 của Trường Phòng Công tác sinh viên về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên  
THÔNG BÁO số 36/TB-ĐHXDMT ngày 07/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc tham gia bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 2)
THÔNG BÁO số 279/TB-ĐHXDMT ngày 30/12/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc nộp hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ cho sinh viên năm học 2022-2023
THÔNG BÁO số 264/TB-ĐHXDMT ngày 12/12/2022 của Trưởng phòng Công tác HS-SV về việc cập nhật giữ liệu (căn cước công dân) vào hệ thống cơ sở dữ liệu
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

 
QUYẾT ĐỊNH số 61/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình làm đồ an tốt nghiệp  
QUYẾT ĐỊNH sô 736/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022
QUYẾT ĐỊNH sô 735/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022
QUYẾT ĐỊNH sô 731/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua tập thể lớp sinh viên xuất sắc, Khá năm học 2021-2022
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ

 
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các Trường đào tạo công lập  
NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 121/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
NGHỊ ĐỊNH 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2007 về việc tạm hoãn nhập ngũ và miễn nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trông độ tuổi quân sự
 
Số lượng đang online: 1
Số lượt truy cập: 453,377
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn