TẬP HUẤN Ban cán sự lớp năm học 2022-2023
GIẢI BÓNG ĐÁ truyền thống sinh viên khu nội trú năm 2022
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2020 - 2022
BAN GIÁM HIỆU nhà trường tổ chức tập huấn cố vấn học tập năm học 2022-2023
LÃNH ĐẠO Nhà trường đối thoại với sinh viên ở trong khu nội trú năm học 2021-2022
CHƯƠNG TRÌNH đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên
 
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO số 256/TB-ĐHXDMT ngày 25/11/2022 của Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên về việc đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

THÔNG BÁO số 254/TB-ĐHXDMT ngày 22/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc tham gia bảo hiểm y tế sinh viên năm 2023

QUYẾT ĐỊNH số 827/QĐ-ĐHXDMT ngày 17/11/2022 của Hiệu Trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc cấp học bổng tài trợ Tập đoàn Đèo Cả năm học 2022-2023 cho sinh viên

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

 
QUYẾT ĐỊNH số 418/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý sinh viên trong thời gian học trực tuyến  
QUYẾT ĐỊNH số 434/QĐ-ĐHXDMT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung ban hành Quy định về việc miễn, giảm học phí đối với sinh viện đại học hệ chính quy
QUYẾT ĐỊNH số 426/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/10/2021 ban hành Quy định giải quyết việc sinh viên xin chuyển chương trình học, ngành học, hình thức học; chuyển cơ sở đào tạo; nghỉ học tạm thời, thôi học
QUYẾT ĐỊNH số 321/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời Tổ chức dạy và học trực tuyến
THÔNG BÁO

 
THÔNG BÁO số 254/TB-ĐHXDMT ngày 22/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc tham gia bảo hiểm y tế sinh viên năm 2023  
THÔNG BÁO số 243/TB-ĐHXDMT ngày 11/11/2022 về việc nộp hồ sơ xét học bổng tài trợ cho sinh viên năm học 2022-2023
THÔNG BÁO số 229/TB-ĐHXDMT ngày 18/10/2022 của Trưởng Phòng công tác HS-SV thực hiện chế độ miễn giảm, học phí cho sinh viên năm học 2022-2023
THÔNG BÁO số 228/TB-ĐHXDMT ngày 18/10/2022 của Trưởng Phòng công tác HS-SV thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên năm học 2022-2023
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ

 
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các Trường đào tạo công lập  
NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 121/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
NGHỊ ĐỊNH 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2007 về việc tạm hoãn nhập ngũ và miễn nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trông độ tuổi quân sự
SINH VIÊN KHÓA MỚI

 
 
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 437,585
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn