THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 159/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH cho SV học kỳ I năm học 2020-2021 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/04/2021)

QUYẾT ĐỊNH số 158/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên lớp D16CTN, D16MT

Đọc thêm
WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN TÍN DỤNG [9/12/]
                                                                                                     Mẫu số: 01/TDSV
                                                                                                               (Do HSSV lập)
 
      TRƯỜNG (CƠ SỞ ĐẠO TẠO)        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
GIẤY XÁC NHẬN
 
 
Họ và tên học sinh (sinh viên): ………………………………………………
Sinh ngày:………………………………Giới:   Nam         Nữ
CMND số……………………..ngày cấp……………….Nơi Cấp…………...
Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển ĐH, CĐ,TCCN): ……………
Tên trường:  Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Ngành học: ………………………………………………………………….
Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề)………………………..
Khóa:…………………………Loại hình đào tạo:    Chính quy
Lớp:…………………………..Số thẻ  HSSV:…………………………….......     
Khoa:………………………………………………………………………….
Ngày nhập học:…/…./…….....Thời gian ra trường (tháng, năm)…./.…/……..
Thời gian học tại trường:………….tháng
Số tiền học phí hàng tháng: …………………. đồng .
Thuộc diện:          - Không miễn giảm  
                              - Giảm học phí    
                              - Miễn học phí
Thuộc đối tượng:    - Mồ côi
                                  - Không mồ côi
      Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị): ………………………………
không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
       Số tài khoản của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 102010001364037,  tại ngân hàng Công thương tỉnh phú Yên
                                                 
                                                                       Phú Yên, ngày ….    tháng …… năm …….
                                                                              TL.  HIỆU TRƯỞNG
                                                              TP.CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn