THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 159/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH cho SV học kỳ I năm học 2020-2021 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/04/2021)

QUYẾT ĐỊNH số 158/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên lớp D16CTN, D16MT

Đọc thêm
WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG [1/3/2]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
 
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………
Đồng kính gửi:……………………………………………………………
 
Tôi tên là: ………………………………………………………………………Sinh ngày:……………
Quê quán:………………………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………
Đối tượng tuyển sinh (ghi rõ mã qui ước):………..
Là sinh viên năm thứ……………………..Giai đoạn:…………………lớp:………………………ngành ………………………………………thuộc trường………………………………………………………..
Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường:………………………………………………………tôi đạt được số điểm như sau:
            Môn 1:…………………; Môn 2:…………….; Môn 3:………………..Điểm ưu tiên ………………
            + Vào năm thứ:……………………….điểm/……………………………điểm
+ Vào giai đoạn II (đối với ĐH và CĐ)………………điểm/…………………..điểm
            (Tử số ghi điểm đạt được, mẫu số ghi điểm xét tuyển cần đạt theo quy định của trường).
            Lý do xin chuyển trường:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………         + Tôi đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các môn năm học như sau: (Ghi rõ từ năm học, được phân loại, xếp hạng về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý kỷ luật các mức cụ thể)………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………Thuộc diện: (cấp học bổng, trợ cấp xã hội):………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………… Tôi không thuộc diện đã dự thi vào trường (chuyển đến)
……………………………………………………………………………………..nhưng không trúng tuyển.
            Tôi xin có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ:……………….ngành học:……………………………..của trường:………………………………
Lý do:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trong khi chờ đợi sự quan tâm giúp đỡ của BGH nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn.
(Kèm theo đơn xin chuyển trường có: giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ; và các loại giấy tờ khác :…………………………………………….
 
             ……….Ngày ………tháng ……..năm 200….
   Người viết đơn
   Ký ghi rõ họ tên
 
 
 
 
 
 
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG                                             Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG 
      TRƯỜNG ĐANG HỌC                                                    TRƯỜNG TIẾP NHẬN
          Ký tên, đóng dấu                                                            Ký tên, đóng dấu
 
 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn