THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ
THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘ SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP, NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “QUY ĐỊNH VỀ CƠ C [4/2/2]

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09 NGÀY 30-03-2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ SỐ 86-2015.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 13
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn