THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 419/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời việc tổ chức, tham gia, đánh giá hoạt động rèn luyện, công

QUYẾT ĐỊNH số 418/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý sinh viên trong thời gian học trực tuyến

THÔNG BÁO số 192/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc khảo sát tình hình tiêm vắc-xin của sinh viên

THÔNG BÁO số 191/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc thực hiện các Quy định mới từ năm học 2021-2022

Đọc thêm
WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ
THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘ SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP, NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “QUY ĐỊNH VỀ CƠ C [4/2/2]

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09 NGÀY 30-03-2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ SỐ 86-2015.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn