THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 321/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời Tổ chức dạy và học trực tuyến

THÔNG BÁO số 156/TB-ĐHXDMT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ đối với sinh viên do ảnh hưởng dịch bênh Covid-19

QUYẾT ĐỊNH số 350/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 công nhận thực hiện Ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa D16, D17KX, QX,C18, C19KS1, D19CD2

Đọc thêm
WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ
NGHỊ ĐỊNH 38/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2007 VỀ VIỆC TẠM HOÃN NHẬP NGŨ VÀ MIỄN NHẬP NGŨ THỜI BÌNH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NAM TRÔNG ĐỘ TUỔI QUÂN SỰ [4/8/2]

 Nghi đinh 38-2007-NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn