THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 504/QĐ-ĐHXDMT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận kết quả đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022

THÔNG BÁO số 221/TB-ĐHXDMT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 của sinh viên

THÔNG BÁO số 222/TB-ĐHXDMT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên năm học 2021-2022

Đọc thêm
WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG VỀ VIỆC TÁCH LỚP SINH VIÊN D19KX1 [8/13/]

QD 286 tach lop sinh vien khoa D19KX1 (1).pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn