THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 127/QĐ-ĐHXDMT ngày 22/01/2024 của Hiệu trưởng MUCE về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024 và toàn khóa học cho sinh viên khóa D19X, D19CD1

QUYẾT ĐỊNH số 104/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/01/2024 của Hiệu trưởng MUCE về việc chi hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết xuân Giáp Thìn

QUYẾT ĐỊNH số 37/QĐ-ĐHXDMT ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng MUCE Công nhận Công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày Công tác xã hội học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 1118/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/12/2023 của Hiệu trưởng MUCE Thành lập lớp trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật xây dựng - khóa 2023 (D23XDK3QNg)

Đọc thêm

WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH SỐ 419/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC TỔ CHỨC, THAM GIA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN, CÔNG [10/22]

QD 419 ban hanh quy dinh tam thoi ve viec to chuc, tham gia, danh gia hdong RL, CTXH 9-2021.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn