THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO số 128/TB-ĐHXDMT ngày 25/5/2023 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023

QUYẾT ĐỊNH số 276/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

THÔNG BÁO số 124/TB-ĐHXDMT ngày 23/5/2023 của Trưởng phòng Công tác hssv về việc tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 3)

THÔNG BÁO số 122/TB-ĐHXDMT ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU CHỈNH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 943/QĐ-ĐHXMT NGÀY 29/12/2022 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHXDMT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 5 CỦA " QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY" [1/3/2]

QD 943 sua doi, bo dung Quy dinh to chuc hoat dong CTXH doi voi SV he chinh quy.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn