THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 995/QĐ-ĐHXDMT ngày 27/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy

Đọc thêm

WEBLINK
 
TIN TỨC
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG SINH VIÊN NĂM 2023 [3/7/2]

          THỰC HIỆN kế hoạch số 06/KHPT-CAT-ĐHXDMT ngày 12/01/2023 giữa Công An Tỉnh Phú Yên và Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc phối hợp tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025 trong sinh viên.

           Ngày 04/03/2023 tại Hội trường B2 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên về tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên Nhà trường.

Mộ số hình ảnh về hoạt động tuyên truyền pháp luật

  

 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn