THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO số 128/TB-ĐHXDMT ngày 25/5/2023 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023

QUYẾT ĐỊNH số 276/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

THÔNG BÁO số 124/TB-ĐHXDMT ngày 23/5/2023 của Trưởng phòng Công tác hssv về việc tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 3)

THÔNG BÁO số 122/TB-ĐHXDMT ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
TIN TỨC
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG SINH VIÊN NĂM 2023 [3/7/2]

          THỰC HIỆN kế hoạch số 06/KHPT-CAT-ĐHXDMT ngày 12/01/2023 giữa Công An Tỉnh Phú Yên và Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc phối hợp tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025 trong sinh viên.

           Ngày 04/03/2023 tại Hội trường B2 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên về tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên Nhà trường.

Mộ số hình ảnh về hoạt động tuyên truyền pháp luật

  

 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 14
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn