THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
HỌC PHÍ
QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 26/5/2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHXDMT VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN [5/30/]

 QD 276-QĐ-ĐHXDMT ngày 26-04-2023 mien, giam hoc phi HK II nam hoc 2022-2023 cho sinh vien .pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 16
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn