THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI
QUYẾT ĐỊNH SỐ 575/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 16/8/2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHXDMT BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÀY CTXH CHO SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 [8/21/]

 QD 575 QĐ-ĐHXDMT ngày 16-8-2023 cong nhan BS ket qua thuc hien Ngay CTXH hoc ky II nam hoc 2022-2023 cua SV .pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 15
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn