THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 995/QĐ-ĐHXDMT ngày 27/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy

Đọc thêm

WEBLINK
 
CỐ VẤN HỌC TẬP
QUYẾT ĐỊNH SỐ 724/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 19/9/2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHXDMT VỀ VIỆC THAY ĐỔI VÀ PHÂN CÔNG BỔ SUNG GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CỐ VẤN CÁC LỚP NĂM HỌC 2023-2024 [9/20/]

 QD 724 QĐ-ĐHXDMT ngày 19-9-2023 thay doi va phan cong bo sung giang vien lam cong tac CVHT cho cac lop nam hoc 2023-2024.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 12
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn