THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 995/QĐ-ĐHXDMT ngày 27/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy

Đọc thêm

WEBLINK
 
LỚP SINH VIÊN - BAN CÁN SỰ
QUYẾT ĐỊNH SỐ 689/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 15/9/2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHXDMT VỀ VIỆC XẾP LOẠI VÀ CHI TIỀN PHỤ CẤP BAN CÁN SỰ LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 [9/21/]

QD 689 QĐ-ĐHXDMT ngày 15-9-2023 xep loai va chi tien phu cap Ban can su cac lop HK II nam hoc 2022-2023 (1).pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 16
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn