THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 127/QĐ-ĐHXDMT ngày 22/01/2024 của Hiệu trưởng MUCE về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024 và toàn khóa học cho sinh viên khóa D19X, D19CD1

QUYẾT ĐỊNH số 104/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/01/2024 của Hiệu trưởng MUCE về việc chi hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết xuân Giáp Thìn

QUYẾT ĐỊNH số 37/QĐ-ĐHXDMT ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng MUCE Công nhận Công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày Công tác xã hội học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 1118/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/12/2023 của Hiệu trưởng MUCE Thành lập lớp trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật xây dựng - khóa 2023 (D23XDK3QNg)

Đọc thêm

WEBLINK
 
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH SỐ 842/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 20/10/2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHXDMT VỀ VIỆC CÔNG NHÂN DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN XUẤT SẮC, GIỎI, KHÁ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN [10/30]

QD số 842 QĐ-ĐHXDMT ngày 20-10-2023 cong nhan DHTD ca nhan Xuat sac, Gioi, Kha hoc ky II nam hoc 2022-2023 cho SV.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn