KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH số 221/QĐ-ĐHXDMT ngày 05/04/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhận danh hiệu thi đua cá nhân Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 4/7/2 ]

QUYẾT ĐỊNH số 62/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên sếp hạng tốt nghiệp Xuất sắc, Giỏi [ 2/16/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 61/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình làm đồ an tốt nghiệp [ 2/16/ ]

QUYẾT ĐỊNH sô 736/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022 [ 10/17 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 735/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022 [ 10/17 ]

Các bài đã đăng:

  1. QUYẾT ĐỊNH sô 731/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua tập thể lớp sinh viên xuất sắc, Khá năm học 2021-2022 [ 10/17 ]

  2. QUYẾT ĐỊNH sô 729/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ II năm học 2021-2022 [ 10/17 ]

  3. QUYẾT ĐỊNH sô 730/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua Xuất sắc, Giỏi, Khá năm học 2021-2022 [ 10/17 ]

  4. QUYẾT ĐỊNH số 661/QĐ-ĐHXDMT 19/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung khen thưởng cho sinh viên đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia năm học 2021-2022 [9/21/]

  5. QUYẾT ĐỊNH số 596/QĐ-ĐHXDMT ngày 06/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung v/v khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp Xuất sắc, giỏi [9/8/2]

  6. QUYẾT ĐỊNH số 595/QĐ-ĐHXDMT ngày 06/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung v/v khen thưởng sinh viên có thành tích trong quá trình bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp [9/8/2]

  7. QUYẾT ĐỊNH số 257/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể học sinh, sinh viên [5/23/]
THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO số 128/TB-ĐHXDMT ngày 25/5/2023 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023

QUYẾT ĐỊNH số 276/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

THÔNG BÁO số 124/TB-ĐHXDMT ngày 23/5/2023 của Trưởng phòng Công tác hssv về việc tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 3)

THÔNG BÁO số 122/TB-ĐHXDMT ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 12
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn