TIN TỨC
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG HESEN NĂM HỌC 2022-2023 [ 4/21/ ]

 

 sinh viên


LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG GẶP MẶT TRAO ĐỔI, HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP - RÈN LUYỆN CHƯA TỐT [ 3/30/ ]

 

 Trao đổi


TUYÊN TRUYỀN phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên năm 2023 [ 3/7/2 ]

 

 Tuyên truyền


TẬP HUẤN kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên năm 2023 [ 3/7/2 ]

 

 Tập Huấn


TẬP HUẤN Ban cán sự lớp năm học 2022-2023 [ 11/1/ ]

 

 

 Tập huấn


Các bài đã đăng:

  1. GIẢI BÓNG ĐÁ truyền thống sinh viên khu nội trú năm 2022 [ 11/1/ ]

  2. HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 [ 10/27 ]

  3. BAN GIÁM HIỆU nhà trường tổ chức tập huấn cố vấn học tập năm học 2022-2023 [ 8/15/ ]

  4. LÃNH ĐẠO Nhà trường đối thoại với sinh viên ở trong khu nội trú năm học 2021-2022 [6/17/]

  5. CHƯƠNG TRÌNH đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên [6/14/]

  6. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG GẶP MẶT CÁC BẠN SINH VIÊN QUỐC TẾ [1/25/]

  7. Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021-2022 [9/26/]
THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO số 128/TB-ĐHXDMT ngày 25/5/2023 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023

QUYẾT ĐỊNH số 276/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

THÔNG BÁO số 124/TB-ĐHXDMT ngày 23/5/2023 của Trưởng phòng Công tác hssv về việc tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 3)

THÔNG BÁO số 122/TB-ĐHXDMT ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn