THÔNG BÁO
THÔNG BÁO số 128/TB-ĐHXDMT ngày 25/5/2023 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 [ 5/30/ ]

THÔNG BÁO số 124/TB-ĐHXDMT ngày 23/5/2023 của Trưởng phòng Công tác hssv về việc tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 3) [ 5/24/ ]

THÔNG BÁO số 122/TB-ĐHXDMT ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 5/22/ ]

THÔNG BÁO số 121/TB-ĐHXDMT ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổng hợp kết quả thực hiện ngày CTXH học kỳ II năm học 2022-2023 của sinh viên [ 5/22/ ]

THÔNG BÁO số 113/TB-ĐHXDMT ngày 11/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc chi trả học phí nộp thừa năm học 2022-2023 (đợt 2) [ 5/12/ ]

Các bài đã đăng:

  1. THÔNG BÁO số 101/TB-ĐHXDMT ngày 10/04/2023 của Trưởng Phòng công tác HSSV về việc chuẩn bị nội dung đối thoại giữ lãnh đạo Nhà trường với sinh viên [ 4/17/ ]

  2. THÔNG BÁO số 90/TB-ĐHXDMT ngày 23/3/2023 của Trưởng Phòng công tác sinh viên về kết quả xét học bổng KKHT, Trợ cấp xã hội, danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 3/28/ ]

  3. THÔNG BÁO số 85/TB-ĐHXDMT ngày 16/03/2023 của Trưởng Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức họp lớp giữa kỳ II năm học 2022-2023 [ 3/17/ ]

  4. THÔNG BÁO số 84/TB-ĐHXDMT ngày 15/03/2023 của Trường Phòng Công tác sinh viên về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [3/15/]

  5. THÔNG BÁO số 36/TB-ĐHXDMT ngày 07/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc tham gia bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 2) [2/8/2]

  6. THÔNG BÁO số 279/TB-ĐHXDMT ngày 30/12/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc nộp hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ cho sinh viên năm học 2022-2023 [1/5/2]

  7. THÔNG BÁO số 264/TB-ĐHXDMT ngày 12/12/2022 của Trưởng phòng Công tác HS-SV về việc cập nhật giữ liệu (căn cước công dân) vào hệ thống cơ sở dữ liệu [12/12]
THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO số 128/TB-ĐHXDMT ngày 25/5/2023 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023

QUYẾT ĐỊNH số 276/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

THÔNG BÁO số 124/TB-ĐHXDMT ngày 23/5/2023 của Trưởng phòng Công tác hssv về việc tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 3)

THÔNG BÁO số 122/TB-ĐHXDMT ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn