VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 121/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ [ 4/8/2 ]

NGHỊ ĐỊNH 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2007 về việc tạm hoãn nhập ngũ và miễn nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trông độ tuổi quân sự [ 4/8/2 ]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập [ 4/2/2 ]

THÔNG TƯ số 27/2009/TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế học sinh-sinh viên ngoại trú tại các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên [ 4/2/2 ]

THÔNG TƯ số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác học sinh-sinh viên nội trú tại tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục [ 4/2/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. VĂN BẢN HỢP NHẤT số 28/VBHN-BGDĐT (QĐ 44 ngày 15/08/2007 và TT31 ngày 01/08/2013) ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân [ 4/2/2 ]

  2. THÔNG TƯ SỐ 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; [ 4/2/2 ]

  3. THÔNG TƯ số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện mộ số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về cơ c [ 4/2/2 ]

  4. NGHỊ ĐỊNH số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm [4/2/2]

  5. Thông tư ban hành Quy chế công tác HSSV của Bộ GD&ĐT [4/2/2]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 321/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời Tổ chức dạy và học trực tuyến

THÔNG BÁO số 156/TB-ĐHXDMT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ đối với sinh viên do ảnh hưởng dịch bênh Covid-19

QUYẾT ĐỊNH số 350/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 công nhận thực hiện Ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa D16, D17KX, QX,C18, C19KS1, D19CD2

Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 8
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn