GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Các bài đã đăng:

THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 665/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày CTXH học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên (lần 2)

THÔNG BÁO số 203/TB-ĐHXDMT ngày 21/9/2022 của Trưởng Phòng công tác HS-SV về việc họp giao ban khối sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 661/QĐ-ĐHXDMT 19/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung khen thưởng cho sinh viên đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH số 50/KH-ĐHXDMT ngày 19/09/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung kế hoạch chi tiết tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa HS-SV năm học 20222-2023

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 1
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn