GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
THÔNG BÁO số 131/TB-ĐHXDMT ngày 31/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc nộp học phí học học phần giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên khóa D20, D21 năm học 2022-2023 [ 8/23/ ]

THÔNG BÁO số 132/TB-ĐHXDMT ngày 02/6/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tập trung học học phần giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên khóa D20, D21 năm học 2022-2023 [ 8/23/ ]

Các bài đã đăng:

THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 995/QĐ-ĐHXDMT ngày 27/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn