VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG
Thông báo điều chỉnh quy trình làm Giấy xác nhận cho SV [ 8/24/ ]

Họp lớp [ 8/22/ ]

Mẫu văn bản liên quan đến SV [ 8/22/ ]

Hồ sơ lớp học [ 8/22/ ]

Đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên [ 6/8/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Biểu mẫu dùng cho họp lớp HSSV [ 8/14/ ]

  2. Mẫu đơn xin chuyển trường [ 1/3/2 ]

  3. Mẫu biên bản họp lớp [ 11/30 ]

  4. Phiếu phản ánh giao ban tháng [10/10]

  5. Giấy xác nhận đang học tập tại trường [10/9/]

  6. Giấy xác nhận vay vốn tín dụng [9/12/]

  7. Giấy cam kết trả nợ [9/12/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn