Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt sinh viên Quốc tế đang học tập tại MUCE
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG HESEN NĂM HỌC 2022-2023
LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG GẶP MẶT TRAO ĐỔI, HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP - RÈN LUYỆN CHƯA TỐT
TUYÊN TRUYỀN phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên năm 2023
TẬP HUẤN kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên năm 2023
TẬP HUẤN Ban cán sự lớp năm học 2022-2023
 
THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH số 700/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp [ 18/09 ]

QUYẾT ĐỊNH số 701/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc [ 18/09 ]

QUYẾT ĐỊNH số 314/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể các lớp sinh viên [ 05/06 ]

QUYẾT ĐỊNH số 221/QĐ-ĐHXDMT ngày 05/04/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhận danh hiệu thi đua cá nhân Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 07/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 62/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên sếp hạng tốt nghiệp Xuất sắc, Giỏi [ 16/02 ]

QUYẾT ĐỊNH số 61/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình làm đồ an tốt nghiệp [ 16/02 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 736/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022 [ 17/10 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 735/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022 [ 17/10 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 731/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua tập thể lớp sinh viên xuất sắc, Khá năm học 2021-2022 [ 17/10 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 729/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ II năm học 2021-2022 [ 17/10 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 730/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua Xuất sắc, Giỏi, Khá năm học 2021-2022 [ 17/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 661/QĐ-ĐHXDMT 19/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung khen thưởng cho sinh viên đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia năm học 2021-2022 [ 21/09 ]

QUYẾT ĐỊNH số 596/QĐ-ĐHXDMT ngày 06/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung v/v khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp Xuất sắc, giỏi [ 08/09 ]

QUYẾT ĐỊNH số 595/QĐ-ĐHXDMT ngày 06/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung v/v khen thưởng sinh viên có thành tích trong quá trình bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp [ 08/09 ]

QUYẾT ĐỊNH số 257/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể học sinh, sinh viên [ 23/05 ]

QUYẾT ĐỊNH số 196/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/04/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miễn Trung công nhận danh hiệu thi đua cá nhân Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2021-2022 [ 22/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 153/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp [ 30/03 ]

 
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 467,429
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn