CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SÁCH, TRAO HỌC BỔNG, GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ÔNG VÕ QUANG HUỆ, TÁC GIẢ CUỐN SÁCH “DẶM ĐƯỜNG TÔI ĐI” VÀ PGS.TS. ĐỖ VĂN DŨNG - CHUYÊN GIA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
SINH VIÊN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG NHẬN HỌC BỔNG HESSEN NĂM HỌC 2023 - 2024
SINH VIÊN MUCE NHẬN GIẢI THƯỞNG HỌC BỔNG NGHỊ LỰC KOVA LẦN THỨ 21 NĂM 2023
SINH VIÊN MUCE THAM QUAN, HỌC HỎI KINH NGHIỆM VỚI TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ
LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ TRAO HỌC BỔNG TÀI TRỢ DEOCA GROUP CHO SINH VIÊN MUCE
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2023)
 
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO số 92/TB-ĐHXDMT ngày 29/05/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024

THÔNG BÁO số 66/TB-ĐHXDMT ngày 6/5/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tổng hợp kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 359/QĐ-ĐHXDMT ngày 24/4/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cấp học bổng tài trợ cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH số 279/QĐ-ĐHXDMT ngày 04/4/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhận danh hiệu thi đua cá nhân Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên [ 05/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 240/QĐ-ĐHXDMT ngày 23/03/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng tập thể lớp sinh viên [ 22/03 ]

QUYẾT ĐỊNH số 864/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng tập thể sinh viên đạt danh hiệu năm học 2022-2023 [ 30/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 863/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng cá nhân sinh viên đạt danh hiệu năm học 2022-2023 [ 30/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 844/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhân danh hiệu thi tập thể lớp sinh viên xuất sắc, khá học năm học 2022-2023 [ 30/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 843/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhân danh hiệu thi đua cá nhân xuất sắc, giỏi, khá học năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 30/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 842/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhân danh hiệu thi đua cá nhân xuất sắc, giỏi, khá học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 30/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 700/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp [ 18/09 ]

QUYẾT ĐỊNH số 701/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc [ 18/09 ]

QUYẾT ĐỊNH số 314/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể các lớp sinh viên [ 05/06 ]

QUYẾT ĐỊNH số 221/QĐ-ĐHXDMT ngày 05/04/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhận danh hiệu thi đua cá nhân Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 07/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 62/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên sếp hạng tốt nghiệp Xuất sắc, Giỏi [ 16/02 ]

QUYẾT ĐỊNH số 61/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình làm đồ an tốt nghiệp [ 16/02 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 736/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022 [ 17/10 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 735/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022 [ 17/10 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 731/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua tập thể lớp sinh viên xuất sắc, Khá năm học 2021-2022 [ 17/10 ]

QUYẾT ĐỊNH sô 729/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ II năm học 2021-2022 [ 17/10 ]

 
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 499,327
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn