Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021-2022
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức họp giao ban với Sinh viên
Vòng chung kết cuộc thi “ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên” Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (muce)
Tổ chức chương trình tập huấn kiến thức về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cho giảng viên và sinh viên
 
THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH số 419/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời việc tổ chức, tham gia, đánh giá hoạt động rèn luyện, công

QUYẾT ĐỊNH số 418/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý sinh viên trong thời gian học trực tuyến

THÔNG BÁO số 192/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc khảo sát tình hình tiêm vắc-xin của sinh viên

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO số 192/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc khảo sát tình hình tiêm vắc-xin của sinh viên [ 22/10 ]

THÔNG BÁO số 191/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc thực hiện các Quy định mới từ năm học 2021-2022 [ 22/10 ]

THÔNG BÁO số 122/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc tiếp nhận sinh viên ở ký túc xá năm học 2021-2022 [ 20/10 ]

THÔNG BÁO số 156/TB-ĐHXDMT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ đối với sinh viên do ảnh hưởng dịch bênh Covid-19 [ 13/09 ]

THÔNG BÁO số 121/TB-ĐHXDMT ngày 16 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc tách lớp, ghép lớp sinh viên năm học 2021-2022 [ 16/08 ]

THÔNG BÁO số 102/TB-ĐHXDMT ngày 24 tháng 06 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 [ 25/06 ]

THÔNG BÁO số 74/TB-ĐHXDMT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc tạm dừng hoạt động dạy và học tại Trường, chuyển sang dạy và học trực tuyến, chủ động phòng, chống dịch COVID-19 [ 11/05 ]

THÔNG BÁO số 72/TB-ĐHXDMT ngày 10 tháng 5 năm 2021 đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên [ 11/05 ]

THÔNG BÁO số 69/TB-ĐHXDMT ngày 04 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai ứng dụng VSSID [ 04/05 ]

THÔNG BÁO số 68/TB-ĐHXDMT ngày 04 tháng 05 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 [ 04/05 ]

THÔNG BÁO số 67/TB-ĐHXDMT ngày 23 tháng 04 năm 2021 kết quả xét học bổng KKHT, Trợ cấp xã hội, Danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2020-2021 [ 23/04 ]

THÔNG BÁO số 57/TB-ĐHXDMT ngày 07 tháng 04 năm 2021 của Hiệu trưởng về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 [ 07/04 ]

 
Số lượng đang online: 8
Số lượt truy cập: 393,162
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn