Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt sinh viên Quốc tế đang học tập tại MUCE
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG HESEN NĂM HỌC 2022-2023
LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG GẶP MẶT TRAO ĐỔI, HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP - RÈN LUYỆN CHƯA TỐT
TUYÊN TRUYỀN phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên năm 2023
TẬP HUẤN kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên năm 2023
TẬP HUẤN Ban cán sự lớp năm học 2022-2023
 
THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO số 186/TB-ĐHXDMT ngày 25/8/2023 của Trưởng Phòng công tác sinh viên về một số ký năng phòng chống ma túy trong sinh viên năm học 2023-2024 [ 25/08 ]

THÔNG BÁO số 181/TB-DDHXDMT ngày 23/08/2023 của Trưởng Phòng Công tác SINH VIÊN về việc triển khai họp lớp đầu năm học 2023-2024 [ 23/08 ]

THÔNG BÁO số 179/TB-ĐHXDMT ngày 21/08/2023 của Trưởng Phòng công tác sinh viên về việc lập kế hoạch hoạt động của các CLB sinh viên năm học 2023-2024 [ 21/08 ]

THÔNG BÁO số 174/TB-ĐHXDMT ngày 11/8/2023 của Trưởng Phòng CTSV về việc ký giấy xác nhận cho sinh viên năm học 2023-2024 [ 14/08 ]

THÔNG BÁO số 175/TB-ĐHXDMT ngày 11/8/2023 của Trưởng Phòng CTSV về việc sinh viên đăng ký nội, ngoại trú học kỳ I năm học 2023-2024 [ 14/08 ]

THÔNG BÁO số TB-ĐHXDMT ngày 8/8/2023 của Trưởng Phòng Công tác Sinh viên về việc tiếp nhận sinh viên vào ở KTX năm học 2023-2024 (lần 2) [ 10/08 ]

THÔNG BÁO số 152/TB-ĐHXDMT ngày 18/6/2023 của Hiệu Trưởng về hồ sơ xin nhận giải thưởng và học bổng KOVA dành cho sinh viên [ 29/06 ]

THÔNG BÁO số 149/TB-ĐHXDMT ngày 20/06/2023 của Trưởng Phòng công tác HSSV về việc tổng hợp kết quả hoạt động các Câu lạc bộ sinh viên năm học 2022-2023 [ 20/06 ]

THÔNG BÁO số 139/TB-ĐHXDMT ngày 14/06/2023 của Trưởng Phòng CTHSSV về việc Cấm mang, sử dụng vũ khí ...... đảm bảo ANTT, nếp sống VHHĐ, phòng chống bạo lực học đường [ 14/06 ]

THÔNG BÁO 125/TB-ĐHXDMT ngày 24/5/2023 của Trưởng Phòng CTHSSV về việc ký sổ liên lạc giữa Nhà trường với địa phương của sinh viên ngoại trú [ 08/06 ]

THÔNG BÁO số 128/TB-ĐHXDMT ngày 25/5/2023 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 [ 30/05 ]

THÔNG BÁO số 124/TB-ĐHXDMT ngày 23/5/2023 của Trưởng phòng Công tác hssv về việc tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 3) [ 24/05 ]

THÔNG BÁO số 122/TB-ĐHXDMT ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 22/05 ]

THÔNG BÁO số 121/TB-ĐHXDMT ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổng hợp kết quả thực hiện ngày CTXH học kỳ II năm học 2022-2023 của sinh viên [ 22/05 ]

THÔNG BÁO số 113/TB-ĐHXDMT ngày 11/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc chi trả học phí nộp thừa năm học 2022-2023 (đợt 2) [ 12/05 ]

THÔNG BÁO số 101/TB-ĐHXDMT ngày 10/04/2023 của Trưởng Phòng công tác HSSV về việc chuẩn bị nội dung đối thoại giữ lãnh đạo Nhà trường với sinh viên [ 17/04 ]

THÔNG BÁO số 90/TB-ĐHXDMT ngày 23/3/2023 của Trưởng Phòng công tác sinh viên về kết quả xét học bổng KKHT, Trợ cấp xã hội, danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 28/03 ]

 
Số lượng đang online: 15
Số lượt truy cập: 467,439
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn