Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt sinh viên Quốc tế đang học tập tại MUCE
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG HESEN NĂM HỌC 2022-2023
LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG GẶP MẶT TRAO ĐỔI, HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP - RÈN LUYỆN CHƯA TỐT
TUYÊN TRUYỀN phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên năm 2023
TẬP HUẤN kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên năm 2023
TẬP HUẤN Ban cán sự lớp năm học 2022-2023
 
THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 175/TTLT-BQP-BGDĐTngày 13/9/2021 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn Nghị định 38/2007/ND-CP [ 09/08 ]

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các Trường đào tạo công lập [ 08/08 ]

NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ [ 12/10 ]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 121/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ [ 08/04 ]

NGHỊ ĐỊNH 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2007 về việc tạm hoãn nhập ngũ và miễn nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trông độ tuổi quân sự [ 08/04 ]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập [ 02/04 ]

THÔNG TƯ số 27/2009/TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế học sinh-sinh viên ngoại trú tại các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên [ 02/04 ]

THÔNG TƯ số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác học sinh-sinh viên nội trú tại tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục [ 02/04 ]

VĂN BẢN HỢP NHẤT số 28/VBHN-BGDĐT (QĐ 44 ngày 15/08/2007 và TT31 ngày 01/08/2013) ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân [ 02/04 ]

THÔNG TƯ SỐ 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; [ 02/04 ]

 
Số lượng đang online: 14
Số lượt truy cập: 467,438
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn