Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức họp giao ban với Sinh viên
Vòng chung kết cuộc thi “ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên” Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (muce)
Tổ chức chương trình tập huấn kiến thức về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cho giảng viên và sinh viên
 
THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH số 159/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH cho SV học kỳ I năm học 2020-2021 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/04/2021)

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH số 362/QĐ-ĐHXDMT ngày 29-8-2019 về việc Điều chỉnh mức cấp học bổng cho SV Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 40/QĐ-HXDMT ngày 10 tháng 01 năm 2020 ban hành Quy trình giải quyết việc SV chuyển trường, nghỉ học tạm thời, xin thôi học và buộc thôi học [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 232/QĐ-ĐHXDMT ngày 9-5-2018 ban hành quy định tổ chức thực hiện hoạt động công tác xã hội đối với SV hệ chính quy Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 135/QĐ-ĐHXDMT ngày 14-4-2015 thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với SV Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 352/QĐ-ĐHXDMT ngày 6-11-2015 ban hành quy trình nghỉ học tạm thời, chuyển bậc, đình chỉ và thôi học đối với SV Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 279 ngày 22-7-2019 ban hành về việc quy định Công tác SV ngoại trú Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 240 ngày 13-6-2019 ban hành về việc công tác sinh viên nội trú Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/QĐ-ĐHXDMT ngày 2-8-2018 Ban hành quy định Công tác cố vấn học tập Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 147/ QĐ-ĐHXDMT ngày 10-8-2016 ban hành Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng danh hiệu cá nhân và tập thể lớp SV Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH SỐ 171/QĐ-ĐHXDMT ban hành quy trình đánh giá kết quả rèn luyện SV Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

 
Số lượng đang online: 16
Số lượt truy cập: 380,547
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn