THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 995/QĐ-ĐHXDMT ngày 27/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy

Đọc thêm

WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH SỐ 426/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 14/10/2021 BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT VIỆC SINH VIÊN XIN CHUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC, NGÀNH HỌC, HÌNH THỨC HỌC; CHUYỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO; NGHỈ HỌC TẠM THỜI, THÔI HỌC [10/14]

 QD 426 quy dinh giai quyet SV chuyen truong, chuyen nganh, nghi hoc, thoi hoc T10-2021.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn