THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
TIN TỨC
TẬP HUẤN BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2022-2023 [11/1/]

 Ngày 27 tháng 10 năm 2022 Phòng Công tác HS-SV tổ chức lớp tập huấn ban cán sự lớp cho sinh viên khóa 2022 mới nhập học. Nội dung Ban cán sự lớp cần biết gồm cơ cấu ban cán sự lớp, nhiệm vụ của ban cán sự lớp, trách nhiệm ban cán sự lớp, quyền lợi khi tham gia...

Một số hình ảnh nổi bật trong buổi tập huấn ngày 27/10/2022

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 19
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn