THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
TIN TỨC
TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN NĂM 2023 [3/7/2]

 Thực hiện kế hoạch số 08/KH-ĐHXDMT ngày 22/02/2023 của Hiệu trưởng về việc tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên năm 2023. Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức buổi tập huấn khởi nghiệp cho sinh viên trong toàn trường.  

Ngày 04/3/2023 Phòng Công tác sinh viên mời báo cáo viên ThS. Bùi Thị Thanh Mai giảng viên về khởi nghiệp sáng tạo truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên.

Một số hình ảnh nổi bậc

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 14
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn