THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
TIN TỨC
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG SINH VIÊN NĂM 2023 [3/7/2]

          THỰC HIỆN kế hoạch số 06/KHPT-CAT-ĐHXDMT ngày 12/01/2023 giữa Công An Tỉnh Phú Yên và Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc phối hợp tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025 trong sinh viên.

           Ngày 04/03/2023 tại Hội trường B2 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên về tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên Nhà trường.

Mộ số hình ảnh về hoạt động tuyên truyền pháp luật

  

 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 17
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn