THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO số 92/TB-ĐHXDMT ngày 29/05/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024

THÔNG BÁO số 66/TB-ĐHXDMT ngày 6/5/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tổng hợp kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 359/QĐ-ĐHXDMT ngày 24/4/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cấp học bổng tài trợ cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

QUYẾT ĐỊNH số 340/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/04/2024 của Hiệu trường Trường ĐHXDMT về việc công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH SỐ 842/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 20/10/2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHXDMT VỀ VIỆC CÔNG NHÂN DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN XUẤT SẮC, GIỎI, KHÁ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN [10/30]

QD số 842 QĐ-ĐHXDMT ngày 20-10-2023 cong nhan DHTD ca nhan Xuat sac, Gioi, Kha hoc ky II nam hoc 2022-2023 cho SV.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn