THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 1005/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc cử đoàn sinh viên đi nhận học bổng KOVA

QUYẾT ĐỊNH số 995/QĐ-ĐHXDMT ngày 27/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy

Đọc thêm

WEBLINK
 
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH SỐ 864/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 26/10/2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHXDMT VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG TẬP THỂ SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU NĂM HỌC 2022-2023 [10/30]

QD số 864 QĐ-ĐHXDMT ngày 20-10-2023 khen thuong tap the SV dat danh hieu nam hoc 2022-2023.pdf

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 8
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn