KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH số 700/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp [ 9/18/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 701/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc [ 9/18/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 314/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể các lớp sinh viên [ 6/5/2 ]

QUYẾT ĐỊNH số 221/QĐ-ĐHXDMT ngày 05/04/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhận danh hiệu thi đua cá nhân Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 4/7/2 ]

QUYẾT ĐỊNH số 62/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên sếp hạng tốt nghiệp Xuất sắc, Giỏi [ 2/16/ ]

Các bài đã đăng:

  1. QUYẾT ĐỊNH số 61/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình làm đồ an tốt nghiệp [ 2/16/ ]

  2. QUYẾT ĐỊNH sô 736/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022 [ 10/17 ]

  3. QUYẾT ĐỊNH sô 735/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022 [ 10/17 ]

  4. QUYẾT ĐỊNH sô 731/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua tập thể lớp sinh viên xuất sắc, Khá năm học 2021-2022 [10/17]

  5. QUYẾT ĐỊNH sô 729/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ II năm học 2021-2022 [10/17]

  6. QUYẾT ĐỊNH sô 730/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận danh hiệu thi đua Xuất sắc, Giỏi, Khá năm học 2021-2022 [10/17]

  7. QUYẾT ĐỊNH số 661/QĐ-ĐHXDMT 19/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung khen thưởng cho sinh viên đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia năm học 2021-2022 [9/21/]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 16
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn