TIN TỨC
Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt sinh viên Quốc tế đang học tập tại MUCE [ 8/21/ ]

 

 gặp mặt


SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG HESEN NĂM HỌC 2022-2023 [ 4/21/ ]

 

 sinh viên


LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG GẶP MẶT TRAO ĐỔI, HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP - RÈN LUYỆN CHƯA TỐT [ 3/30/ ]

 

 Trao đổi


TUYÊN TRUYỀN phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên năm 2023 [ 3/7/2 ]

 

 Tuyên truyền


TẬP HUẤN kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên năm 2023 [ 3/7/2 ]

 

 

 Tập Huấn


Các bài đã đăng:

  1. TẬP HUẤN Ban cán sự lớp năm học 2022-2023 [ 11/1/ ]

  2. GIẢI BÓNG ĐÁ truyền thống sinh viên khu nội trú năm 2022 [ 11/1/ ]

  3. HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 [ 10/27 ]

  4. BAN GIÁM HIỆU nhà trường tổ chức tập huấn cố vấn học tập năm học 2022-2023 [8/15/]

  5. LÃNH ĐẠO Nhà trường đối thoại với sinh viên ở trong khu nội trú năm học 2021-2022 [6/17/]

  6. CHƯƠNG TRÌNH đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên [6/14/]

  7. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG GẶP MẶT CÁC BẠN SINH VIÊN QUỐC TẾ [1/25/]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 18
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn